Üye Ol
Şifremi Unuttum
Kullanıcı Tipi Öğrenci
TEB Üye
Ziyaretçi
   /Kamu-Özel Sektör Ecz
Kullanıcı Adı
Şifre
 
 
2019 YILI BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2019 yılında; Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri olmak üzere üç tür ödül verilecektir. Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, eczacılık bilimleri alanında araştırma yapan ve/veya bu alanların mensubu olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim insanlarının seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve bir teşvik unsuru olmak üzere oluşturulmuştur.

Aday önerilerinin, ilişikte sunulan TEB Eczacılık Akademisi Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Esasları ile ekteki formlara uygun olarak düzenlenmesi ve önerilerin en geç 01 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 18:00’a kadar Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi’ne (Cinnah Cad. Willy Brandt Sok. No: 9 Çankaya / ANKARA ) ulaşmış olması gerekmektedir.

Ek.1: BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ ESASLARI

Ek.2: ADAY BAŞVURU / ÖNERİ FORMU

Ek.3: POSTER

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ ESASLARI

Madde 1. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ tarafından: Bilim, Hizmet, Teşvik ve Akademi Özel Ödülü olmak üzere dört tür ödül verilmektedir.
Bu ödüller eczacılık bilimleri alanında araştırma yapan ve/veya bu alanların mensubu olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim insanlarının seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, eczacılık mesleğine hizmette bulunan kişi ya da kişilerin üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve bir teşvik unsuru olmak üzere oluşturulmuştur.

Madde 2. Ödüllere ilişkin duyuru, ilgili kişi ve kuruluşlara her yıl Ocak ayı içinde yapılır. Aday önerilerinin yetkili kişi ve makamlarca, ekteki forma uygun olarak düzenlenip; her yıl en geç 31 Mart tarihinde, iş günü resmi çalışma saati bitiminden önce TEB Eczacılık Akademisi Başkanlığı’na ulaştırılmış olması gerekir.

Madde 3.
a) Bilim Ödülü:
Bilimsel araştırmalarıyla, eczacılık bilimleri alanına evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilir.

b) Hizmet Ödülü:

 • Bilim insanı yetiştirmek, eczacılık mesleğine katkı sağlamak,
 • Mensup olduğu bilim dalının kurumsallaşması için önemli katkılar yapmak ve
 • Bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmak veya kurulmasında önemli ölçüde katkıda bulunmak gibi belirtilen gerekçeler bakımından, ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş, Eczacılık ve Sağlık, İlaç alanında önemli katkıda bulunmuş eczacı kökenli akademisyenlere (*)  verilir. ( *: Bu maddede, 2019 Ödül Döneminden itibaren geçerli olmak üzere 01.03.2019 tarihinde değişiklik yapılmıştır)

c) Teşvik Ödülü:

Bilimsel araştırmalarıyla, bilime gelecekte evrensel düzeyde katkılarda bulunabilecek potansiyele sahip olduğunu kanıtlamış genç bilimcilere verilir. Ortak çalışmalarıyla Teşvik Ödülü koşullarını gerçekleştirmiş olanlara ortak bir ödül de verilebilir.

d) Akademi Özel Ödülü:

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu tarafından başvurularla bağlı kalmaksızın eczacılık mesleğine hizmette bulunan kişi ya da kişilere verilir.

Madde 4. Bu ödüller için:
a) Geçmişte TÜBİTAK Bilim, Hizmet veya TÜBİTAK-TWAS ( Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi) Bilim Ödülünü almış olanlar,
b)  Türkiye Bilimler Akademisi Üyeleri,
c) Üniversitelerin senatoları, müspet bilimler alanında faaliyet gösteren fakülte, enstitü ve merkezlerin en yüksek organları,
d) Fen ve sağlık bilimleri alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının organları,
e) İlgili Sağlık Meslek Birlikleri aday gösterebilirler. Hizmet Ödüllerine ilgili bakanlıklarca da,

f) Daha önce TEB Eczacılık Akademisi Bilim Ödülü’nü kazanmış olan öğretim üyeleri, aday gösterilebilir.

Madde 5. Bu ödüller bağlamında;

a) Bilim ve Teşvik Ödülleri için adaylar kişisel olarak başvurabilir veya hayatta olan bilim insanları aday gösterilebilirler. Hizmet Ödülüne kişisel başvuru olanağı bulunmamakta, aday gösterilmek gerekmektedir.

b) Daha önce Bilim Ödülü almış olanlar Hizmet Ödülüne aday gösterilemezler.

c) Teşvik Ödülüne başvuru tarihinde 40 yaşını aşmamış olan bilim insanları başvurabilir / aday gösterilebilir.

Madde 6. Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile ilgili aday önerilerini değerlendirme faaliyetlerini yürütmek üzere TEB Eczacılık Akademisi’nce her yıl bir komisyon kurulur. Bu komisyon adayların bilim dalları gözetilerek TÜBİTAK Bilim Ödülü almış veya TÜBA üyesi ve/veya TEB Eczacılık Akademisi Ödülü almış ayrıca uluslararası Bilimsel veya Mesleki Örgütlerde görev almış yedi eczacı öğretim üyelerinden oluşur. Komisyon, danışman görüşlerini alarak  başvuruları değerlendirir ve sonucunu TEB Eczacılık Akademisi’ne sunar. Ödül kazananlar TEB Eczacılık Akademisi  tarafından ilan edilir.

Madde 7. Her yıl en çok 2 Bilim Ödülü, 1 Hizmet Ödülü ve 3 Teşvik Ödülü verilebilir.

Madde 8. Ödül kazanan bilim insanlarına para ödülü ile birlikte ödülün türüne göre plaket ve berat verilir. Ödüller için verilecek para miktarları her yıl TEB Merkez Heyeti tarafından saptanır. Hizmet Ödülü kazanan merhum bilim insanlarının veya Bilim ve Teşvik Ödüllerine önerildikten sonra vefat eden bilim insanlarının ödülleri kanuni mirasçılarına verilir.

Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü alan bilim insanlarına plaket ve berat verilir; para ödülü, aynı ödülü kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Madde 9. TEB Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu üyeleri bu ödüller için aday gösteremezler ve görevleri süresince Akademinin hiçbir ödülüne aday gösterilemezler.

Madde 10. Ödülleri kazananlar her yıl Mayıs ayı içerisinde açıklanır ve düzenlenen bir törenle ödüller sahiplerine verilir.

Madde 11. Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu, başvurularla bağlı kalmaksızın eczacılık mesleğine hizmette bulunan kişi ya da kişilere “Akademi Özel Ödülü” verebilir. “Akademi Özel Ödülü”  bir plaket ve berattan oluşur.”

Madde 12. Ödülü kazanan adayların ödülleri 1 yıl içerisinde alınmadığı takdirde iptal edilir.
Madde 13.  Ödül başvuru dosyaları, aday kendi rızasıyla adaylıktan çekilmediği takdirde iade edilmez.

Madde 14. Söz konusu esaslar TEB Eczacılık Akademisi tarafından gerekli görülen hallerde değiştirilebilir ve ilan edilir.


Madde 15. 
Bu esaslar 16.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

 

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ
BİLİM VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ
ADAY BAŞVURU / ÖNERİ FORMU

Bu forma göre hazırlanacak aday başvuru dosyalarının CD’ye aktarılarak birbirinin aynı sekiz kopya olarak düzenlenmesi  gerekmektedir. Bu şartlara göre hazırlanmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

I.KİŞİSEL BİLGİLER

 1. Adı, soyadı
 2. Doğum yeri ve yılı
 3. Halen çalıştığı kuruluş
 4. Öğrenimi ( Tamamladıkları üniversiteler ve tarihleri)
  • Lisans
  • Yüksek Lisans
  • Doktora/ Uzmanlık
 1. Akademik unvanlar (Alındıkları üniversiteler ve tarihleri)
 2. Bugüne kadar bulunduğu başlıca görevler ve tarihleri
 3. Diğer faaliyetleri ve sorumlulukları ( editör, danışman v.b.)
 4. Kazandığı ödüller
 5. Yurtiçi ve yurtdışında üyesi bulunduğu bilimsel kuruluşlar
 6. Adayın haberleşme adresi, telefon no., faks no., e-mail

II. ÖDÜLE YÖNELİK BİLGİLER

 1. Hangi ödüle başvurulduğu / aday gösterildiği ( Bilim veya Teşvik)
 2. Aday gösteren kişi ya da kurum
 3. Ödüle aday gösterilmesi gerekçesi
 4. Araştırma alan(lar)ı
 5. Yayınlar ( Aşağıdaki sıraya ve formata uygun olarak ayrı bir liste yazılacak ve birer kopyası eklenecektir.)
  • Uluslararası araştırma makaleleri
  • Uluslararası konferans bildirileri
  • Kitaplar ve Kitap Bölümleri
 1. Atıflar ( Atıf taramasına ilişkin tarama dokümanları eklenecektir.)
  • Adayın yayınlarına Science Citation Index’ce taranan dergilerde yapılan atıflar
  • Adayın yayınlarına kitaplarda yapılan atıflar

 

NOT: 12.,13.,15. ve 16. maddelere ilişkin bilgiler Ek’teki Açıklama Notu doğrultusunda verilecektir.


BİLİM VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ
ÖNERİ FORMLARI’NIN 12., 13., 15.,  ve 16. MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTU

12)Bilim ve Teşvik Ödüllerine;
Bkz. Madde 4.
Aday gösterebilirler. c ve d maddelerinde anılan kurum ve kuruluşlar için yetkili organ kararları dosyaya eklenecektir.

13)Ödüle aday gösterilme gerekçesi
Adayın evrensel bilim ve teknolojiye katkılarını içeren çalışmaları, bu çalışmaları detaylandıran ayrı bir rapor şeklinde düzenlenecektir. Bu rapora aşağıda örneklenen türden bir ifadeye de özellikle yer verilecektir.

Örnek:
Adayın bilimsel çalışmalarının eczacılık bilimine sağladığı en önemli katkı........................... alanında ................................konularındaki çalışmalardan oluşmaktadır.
Aday bu konudaki çalışmalarıyla ........................................................... gibi bilimsel yenilikler getirmiş ve/veya ....................................................... gibi katkılar sağlamıştır.

15-a) Adayın uluslararası araştırma makaleleri yayımlandıkları yıllar baz alınarak ve tüm künyeleri (yazar adları, dergi adı, cilt no, yıl, sayfa no) yazılarak (dergi adlarına ilişkin olarak kullanılan kısaltmalara özellikle özen gösterilerek) listelenecektir. Science Citation Index’ce tarananlar yıldızla işaretlenecektir.

Örnek:
1995 (Yayın Yılı)

 • ...............................
 • ...............................(*)
 • ................................

      1996 (Yayın Yılı)

 • ............................(*)
 • ............................(*)
 • ............................(*)

16-a) Adayın yayınlarına Science Citation Index’ce taranan dergilerde yapılan atıflar TEB Eczacılık Akademisi tarafından saptanacaktır.

  

 

 

 

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ
HİZMET ÖDÜLÜ
ADAY ÖNERİ FORMU

Bu forma göre hazırlanacak aday başvuru dosyalarının CD’ye aktarılarak birbirinin aynı sekiz kopya olarak düzenlenmesi; aday başvuru/öneri formlarının ayrıca metin olarak hazırlanması” gerekmektedir. Bu şartlara göre hazırlanmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Adı, soyadı
 2. Doğum yeri ve yılı
 3. Halen çalıştığı kuruluş
 4. Öğrenim Durumu (Tamamladıkları üniversiteler ve tarihleri)
  • Lisans
  • Yüksek Lisans
  • Doktora /Uzmanlık
 1. Alanı
 2. Bugüne kadar bulunduğu başlıca görevler, tarihleri ve unvanları
 3. Kazandığı ödüller
 4. Yurtiçi ve yurtdışında üyesi olduğu bilimsel kuruluşlar
 5. Aday gösteren kişi ya da kurum
 6. Ödüle aday gösterilme gerekçesi
 7. Adayın haberleşme adresi, telefon no., faks no., e-mail

NOT: 9. ve 10. maddelere ilişkin bilgiler arka sayfadaki açıklama notu doğrultusunda verilecektir.

HİZMET ÖDÜLÜ ÖNERİ FORMU’NUN
9. VE 10. MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTU

9) Hizmet Ödülü’ne
bkz. madde 4. deki sayılan kuruluş ve kişiler.
Aday gösterebilirler. c ve d maddelerinde anılan kurum ve kuruluşlar için yetkili organ kararları dosyaya eklenecektir.

10) Bir Hizmet Ödülü adayı aşağıda belirtilen gerekçelerden birisi veya bir kaçı için önerilebilir,
a) Bilim insanı yetiştirmek: Yetiştirdiği yüksek lisans ve doktoralı eleman sayısı  ve yetiştirildikleri kurumlar, biliniyorsa isimleri ve halen çalıştıkları yerler belirtilmelidir.
b) Mensup olduğu bilim dalının ülkemizde kurulması ve kurumsallaşması için çalışmalar yapmak: Yapılan çalışmaların hangi kurumda, ne zaman ve ne sıfatla yapıldığı belirtilmeli, alınan sonuçların bugüne yansımaları hakkında bilgi verilmelidir.
c) Bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmak veya kurulmasında önemli ölçüde katkıda bulunmak: Kurduğu ya da kurulmasına katkıda bulunduğu bilimsel kuruluşlar belirtilmeli, katkıların ne zaman ve ne sıfatla yapıldığı belirtilmeli, alınan sonuçların bugüne yansımaları hakkında bilgi verilmelidir.

  

 


29-03-2019
 
 
 
 
 
 
 
 Turkish Journal Of
Pharmaceutical Sciences